නේ අයිදිනෙඋන් ගං(ග්)නාම්මි-ඉන් AKA මයි අයිඩී ඊස් ගංග්නාම් බියුටි (2018) E14 | රහසින් ආරම්භ කරන්න..

කියුං සුක් සහ මි රේ දෙන්නා අතරේ සිද්ද වුන දේවල් නිරාකරන කලාට පස්සෙ, හැමොටම හොරෙන් පෙම් සබඳතාවක් ආරම්භ කරනවා. කොහම

Read more

Enai Noki Paayum Thota (2019) | සහෝදරයා වෙනුවෙන්

මේ කතාවේ මුල, මැද සහ අග වෙන වෙනම සම්බන්ද කිරීමකින් තමයි චිත්‍රපටය ඉදිරියට යන්නේ. රගූ තමන්ගේ මව, පියා සහ සහෝදරිය

Read more

නේ අයිදිනෙඋන් ගං(ග්)නාම්මි-ඉන් AKA මයි අයිඩී ඊස් ගංග්නාම් බියුටි (2018) E13 | එක මගේ පලවෙනි ආදරයයි.!!

සූ ඒ විද්‍යාගාරයේදි හැමොම ඉස්සරහා ඇය කියුං සුක්ට කැමතියි කියලා ප්‍රසිද්ධයේ පාපෝච්චාරණය කරනවා. ඇය නිසා මිරේ තවත් කියුං සුක්ගෙන් එත්

Read more

දන්, හනා(අ)යි සරං AKA ඒන්ජල්ස් ලාස්ට් මිෂන්: ලව් E31-32 | ආදරය සියල්ල ජය ගනීවිද?

​පසුගිය කොටසින් කිම් දන් රූනාගෙන් යොං සෝව බේරගන්න උත්සාහ කරද්දී, රූනාගේ සහයකයා අතින් ඔහුට බරපතල ලෙස තුවාල සිදු වුණා. නමුත්

Read more

නේ අයිදිනෙඋන් ගං(ග්)නාම්මි-ඉන් AKA මයි අයිඩී ඊස් ගංග්නාම් බියුටි (2018) E12 | ඔයාට මන් ගැන හැඟීම් නැද්ද..?

කියුං සුක් ඔහුගේ කැමත්ත මි රේට කිව්වාත් මි රේ ඔහුව ප්‍රතිකේෂ්ප කරනවා. කියුං සුක් මි රේගෙන් අහනවා ඇයි ඇයට එයා

Read more

දන්, හනා(අ)යි සරං AKA ඒන්ජල්ස් ලාස්ට් මිෂන්: ලව් E29-30 | ජීවත් විය යුත්තේ කවුද? 

​පසුගිය කොටසින් අපිට දැකගන්න ලැබුණා අන්තිමේදී යොං සෝව විවාහ කරගන්න කිම් දන් කැමති වෙනවා. ඒ වගේම ඔහු යොං සෝව විවාහ

Read more

නේ අයිදිනෙඋන් ගං(ග්)නාම්මි-ඉන් AKA මයි අයිඩී ඊස් ගංග්නාම් බියුටි (2018) E11 | ඔයාගෙ හැඳුනුම්පත ගංගනම් බියුටි.

විද්‍යාලයේ හැමොම කියනවා සු ඒ සහ කියුං සුක් කියන්න ලස්සන කපල් එකක් කියලා. මි රේ ඇගේ අස්වාභාවික ලස්සන කියුං සුක්ට

Read more

දන්, හනා(අ)යි සරං AKA ඒන්ජල්ස් ලාස්ට් මිෂන්: ලව් E27-28 | ආදරයේ වටිනාකම කාලයෙන් මනින්න හැකිද.?

​පසුගිය කොටසින් අපිට දැකගන්න ලැබුණා යොං සෝ තමන් නිසා කිම් දන්ට විඳින්න සිද්ද වෙන දඬුවම මොකක්ද කියලා දැනගත්තා. ඒත් ඇය

Read more

නේ අයිදිනෙඋන් ගං(ග්)නාම්මි-ඉන් AKA මයි අයිඩී ඊස් ගංග්නාම් බියුටි (2018) E10 | මට ඔයාගේ පෙම්වති වෙන්න පුලුවන්ද..?

මි රේට අර්ධකාලීන රැකියාවක් ලැබෙන අතර කියුං සුක් ඇයට කියනවා ඔහුටත් එතන රැකියාවක් ගන්න උදව් කරන්න කියලා. ඔහුත් එම ස්ථානයේම

Read more

දන්, හනා(අ)යි සරං AKA ඒන්ජල්ස් ලාස්ට් මිෂන්: ලව් E25-26 | කිම් දන්ට මනුෂ්‍යයෙක් බවට පත් වෙන්න හැකි වේවිද?

​පසුගිය කොටසින් අපිට දැකගන්න ලැබුණා කිම් දන් ඇත්තම සුරදූතයෙක් කියලා යොං සෝ හරියටම දැනගන්නවා. ඒ වගේම ඔහු යොං සෝ ලඟට

Read more
error: Alert: Content is protected !!